Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları02.09.2021

Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları -

Ülkemizde sahte belge kullanmak ve düzenlemek suretiyle oluşan vergi kaçakçılığı fiilleri, giderek artış göstermektedir.. Bu fiiller çoğu zaman sahte belge ticareti yaparak düzenledikleri her bir belge üzerinden komisyon geliri elde etmek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerce işlenmektedir. Ayrıca mükellefiyet kaydı bulunan ancak gayri faal hale gelmiş şirketlerin ortaklarından devralınması suretiyle paravan şirketler meydana getirildiği ve bu şirketlerin yoğun bir şekilde sahte belge düzenleme faaliyetinde bulundukları görülmektedir.

Sahte belge kullanarak gerçekleşen vergi kaçakçılığı suçu temel olarak devlet hazinesine karşı işlenen ve maddi niteliği olan suçlardandır. Bu suçta sahte belgenin kullanımı ile bir kısım mal ve hizmet alım-satımı yasalara aykırı şekilde nitelendirilmekte, niteliği gerçek olmayan teslim ve hizmetlerin gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesi sağlanmaktadır.

Yazımızda, önce sahte belgenin  tanımı yapılacak daha sonra da sahte fatura düzenlenmesinin ve kullanılmasının sonuçlarına yer verilecektir.

Vergi Usul Kanunu 359. Madde

Sahte belgenin tanımı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinin b bendinde yapılmış olup söz konusu madde hükmüne göre sahte belge “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Söz Konusu Kanun maddesinde ayrıca “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge” tanımı geçmektedir. Uygulamada bu iki kavram genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin tanımı ise “Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır

Günlük yaşamda en çok karşılaşılan sahte belge düzenleme filleri aşağıdaki gibidir:

* Gerçek bir mükellef tarafından, hiç var olmayan bir alışveriş için belge düzenlenmesi
* Mükellefiyetini terk etmiş bir mükellefin daha önce bastırdığı belgeleri kullanması
* Belgelerin, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde bastırılması
* Vergi Usul Kanunun aradığı şekil şartlarına uygun olamayan belge düzenlenmesi
* Gerçekte olmayan bir mükellef adına belge bastırılması ve düzenlenmesi
* Gerçek bir mükellef adına onun haberi olmaksızın aynı numaralar kullanılarak belge bastırılması ve düzenlenmesi

Hukuki bilgi almanızı önemle tavsiye ederiz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Çekte Rehin Cirosu Mümkün müdür?
    Çekler TTK m.795 gereği temel amacı ödeme vasıtası olan kıymetli evraklardandır. Günümüzde ise tacirlerin bono ve poliçe yerine tercih ettiği, çektikleri kredilerin teminatı olarak bankalara verdikleri herkesçe bilinen gerçeklerdir.
  • Kiralananın Tahliyesi
    Türk Borçlar Kanunu´nda kiracıların hangi sebeplerle evden/işyerinden çıkarılabileceği düzenlenmiş olup tahliye talepli davalarla kiracının kiralanandan tahliyesi mümkün olacaktır.
  • Noterliklerde Taşınmaz Satışı
    04.07.2023 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarının noterlerde de yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme ile artık nöbetçi noter aracılığıyla hafta sonları da taşınmaz satışına ilişkin işlemler gerçekleştirilebilecektir.
Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Paşa Mahallesi 5 Sokak No:79/1 Akhisar / MANİSA