İmar Planının İptali Davaları16.5.2023

 İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI

İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna başvurulması imkanı Anayasa’nın 125. maddesi ile teminat altına alınmıştır. İdari yargı makamlarınca bir idari işlemin hukuka uygunluğu denetlenirken, yetki, şekil, konu, sebep ve amaç  unsurları incelenmektedir. İnceleme kapsamında bu unsurlardan birinde kanuna aykırılık tespit edilirse idari işlemin iptaline karar verilebilecektir. 
 
İmar planlaması ile yerleşme yerlerinin mevcut özelliklerin gözlenip değerlendirilerek çevrenin daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. İmar planlaması da idarenin düzenleyici işlemlerinden olduğundan, gerekli koşullar oluştuğunda bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurmak mümkündür. Bu halde menfaati ihlal edilenler imar planlarına karşı süresi içerisinde iptal davası açabilecektir. İptal davalarında, yetkili ve görevli mahkeme hukuka uygunluk denetimi ve kamu yararının gözetilip gözetilmediği hususlarını ele alarak neticeye ulaşıp karar verecektir.
 
İmar Planının İptali Davası Nerede Açılır?
 
İdari işlem niteliğindeki imar planlarına karşı açılan iptal davalarında görevli mahkeme “idare mahkemeleri” olacaktır. Fakat bu durumun istisnaları da mevcuttur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan imar planları için açılacak iptal davalarının Danıştay’da açılması gerekmektedir. İdare mahkemelerinde açılacak imar planlarına ilişkin davalarında taşınmazın bulunduğu yerdeki idare davası yetkili olacaktır. 

İmar Planının İptali Davası Ne Zaman Açılabilir?
 
İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ile kesinleşen imar planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl ve her halde beş yıl içinde dava açılabilmesi düzenlenmiştir.  Kesinleşmemiş imar planlarını askı süresinde öğrenen veya imar durumunu, durum belgesi ya da inşaat izni başvurusu sebebiyle öğrenen kişiler ise; planın, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olması halinde askı süresini, imar durum belgesini aldıktan sonra, inşaat izni başvurusundan itibaren 60 gün içinde dava açıp, planın iptalini isteyebileceklerdir.
 
İmar Planının İptalinin Sonuçları Nedir?
 
İmar planları da iptal edilirse hiç yapılmamış sayılacaklardır. Bu durumda imar planının içindeki alan plansız hale gelmiş olacaktır. Plansız hale gelen alan için gerekli görülürse yeniden bir imar planı hazırlanabilir. 
 
İmar planının iptali davaları karmaşık bir yargılama sürecini barındıran davalardandır. Bu nedenle mutlaka avukat aracılığıyla takip edilmesi gereken davalardandır. Hukuki bilgi almanızı önemle tavsiye ederiz.
 
Av. Aybike Betül Aktaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kiralananın Tahliyesi
    Türk Borçlar Kanunu´nda kiracıların hangi sebeplerle evden/işyerinden çıkarılabileceği düzenlenmiş olup tahliye talepli davalarla kiracının kiralanandan tahliyesi mümkün olacaktır.
  • Anlaşmalı Boşanma Davası
    Türk Hukuk Sisteminde boşanma davası iki şekilde düzenlenmiştir. Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli şekilde açılabilmektedir.
  • Çekte Rehin Cirosu Mümkün müdür?
    Çekler TTK m.795 gereği temel amacı ödeme vasıtası olan kıymetli evraklardandır. Günümüzde ise tacirlerin bono ve poliçe yerine tercih ettiği, çektikleri kredilerin teminatı olarak bankalara verdikleri herkesçe bilinen gerçeklerdir.
Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Paşa Mahallesi 5 Sokak No:79/1 Akhisar / MANİSA