Anlaşmalı Boşanma Davası4.8.2023

 ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Türk Hukuk Sisteminde boşanma davası iki şekilde düzenlenmiştir. Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli şekilde açılabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanmaya; anlaşmalı boşanma davaları ise çekişmeli boşanma davasına dönüşebilmektedir. Ancak çekişmeli şekilde açılan boşanma davalarında anlaşma sağlanması için, boşanma davanın kanunda belirtilen özel sebeplere değil genel sebeplerle yani evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanması gerekir.
 
Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir?
 
Anlaşmalı boşanma davasının şartları TMK´nin 166/3. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre anlaşmalı şekilde boşanabilmek için:
 
Taraflar arasındaki evlilik en az 1 sene sürmüş olmalıdır.
Taraflardan biri yada ikisi birlikte mahkemeye başvuru yapmalıdır.
Taraflar mahkeme huzurunda boşanmaya ilişkin iradelerini açıklamalıdır. 
Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflar anlaşmış olmalı ve hakim bu hususları uygun bulmalıdır. 
 
Anlaşmalı boşanma davasının aşamaları nelerdir?
 
Uygulamada; anlaşmalı boşanma şartlarının davası mevcutsa taraflar arasında her iki tarafında istekleri çerçevesinde bir boşanma protokolü hazırlanmaktadır. Boşanma protokolünde; tarafların boşanmak istedikleri, nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminata ilişkin talepleri ve sair hususlar protokolde açıklanır. Her iki taraf da protokolü imzalar. Protokol mahkemeye sunulur ve taraflar duruşmada hazır bulunarak protokolü kabul ettiklerini beyan eder. Her iki tarafın da beyanı ile protokol dahilinde boşanmaya ilişkin karar verilir. İstinaf yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir ve taraflar boşanmış olur.

Anlaşmalı boşanma davası nerede açılır?
 
Anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan birinin yerleşim yeri veya tarafların son 6 aydır ikamet ettiği yerdeki mahkemeler görevlidir. Ancak taraflar anlaşma ile davayı başka bir yer mahkemesinde de açabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında aile mahkemeleri görevli olduğundan dava aile mahkemesinde açılır.
 
Anlaşmalı boşanma davasının masrafları ne kadardır?
 
Anlaşmalı boşanma davası açılırken; başvurma harcı, vekalet harcı, peşin harç, gider avansı, vekalet pulu ücreti alınmaktadır. Bu masraflar mahkeme tarafından alınmakta olup her yıl değişim göstermekle 2023 senesi için toplam tutar 1638 TL´dir. 
 
Ayrıntılı bilgi için hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.
 
Av. Aybike Betül Aktaş
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Noterliklerde Taşınmaz Satışı
    04.07.2023 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarının noterlerde de yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme ile artık nöbetçi noter aracılığıyla hafta sonları da taşınmaz satışına ilişkin işlemler gerçekleştirilebilecektir.
  • Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları
    Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik
  • İmar Planının İptali Davaları
    İmar planlaması ile yerleşme yerlerinin mevcut özelliklerin gözlenip değerlendirilerek çevrenin daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. İmar planlaması da idarenin düzenleyici işlemlerinden olduğundan, gerekli koşullar oluştuğun
Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Paşa Mahallesi 5 Sokak No:79/1 Akhisar / MANİSA